MÜSİAD Azərbaycan

İdarə Heyəti

Abdurrahman Uzun
Abdurrahman Uzun

İdarə Heyəti Sədri


Sait Yinanç2
Sait Yinanç

İdarə Heyəti Sədrinin
Birinci Müavini


RƏŞAD CABİRLİ2
Rəşad Cabirli

İdarə Heyəti Sədrinin
Müavini


HÜSEYN YAPAR2
Hüseyin Yapar

İdarə Heyətinin Üzvü


ALİM ŞENTÜRK2
Alim Şentürk

İdarə Heyətinin Üzvü


YUSİF HÜSEYNOV2
Yusif Hüseynov

İdarə Heyətinin Üzvü


İRFAN ŞAHİN2
İrfan Şahin

İdarə Heyətinin Üzvü


RUSLAN FƏRZƏLİYEV2
Ruslan Fərzəliyev

İdarə Heyətinin Üzvü


Osman Yaqubov
Osman Yaqubov

İdarə Heyətinin Üzvü